L'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO) és un organisme públic de recerca (OPR), dependent del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, dedicat a la recerca en ciències de la mar, especialment pel que fa amb el coneixement científic dels oceans, la sostenibilitat de els recursos pesquers i el medi ambient marí. L'IEO representa a Espanya en la majoria dels fòrums científics i tecnològics internacionals relacionats amb el mar i els seus recursos.

 

Serveis

  • Repositorio institucional e-IEO

    Repositorio institucional e-IEO

    Repositorio institucional digital de acceso abierto del Instituto Español de Oceanografía.

  • Geoportal

    Geoportal

    Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales del Instituto Español de Oceanografía

  • Biblioteca

    Biblioteca

    Desde su fundación en 1914 el IEO cuenta con una biblioteca cuyos fondos documentales se han ido enriqueciendo siendo actualmente una de las mejore...

  • Localizador de Buques

    Localizador de Buques

    Tráfico marino en tiempo real con la aplicación de Google.

  • e-Llibres

    e-Llibres

Portal de la transparenciaFondo europeo marítimo y de pesca
Argo EspañaRed Natura 2000